Repair Café Hude

Freitag, 03. Dezember 2021, 17 – 19 Uhr
Kulturhof Hude, Parkstraße 106, Hude
Weiterlesen...

Repair Café Dietrichsfeld

Montag, 20. Dezember 2021, 14.30 - 16.30 Uhr
Stadteiltreff Dietrichsfeld, Alexanderstraße 331, Oldenburg
Weiterlesen...

Repair Café Kirchhatten

Mittwoch, 26. Januar 2022, 17 – 19 Uhr
Jugendwerkstatt LUPO, Hauptstraße 12, Kirchhatten
Weiterlesen...